Rezerwacja online

Przyjazd:
Wyjazd:
Już od 100 zł / pobyt
Sprawdź dostępność

RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie  63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6, e-mail: sekretariat@hoteljarocin.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych p. Witolda Rucińskiego, z którym można się skontaktować pod e-mail: iodo@jarjarocin.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy lub wypełnienia obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin, podmiotom przetwarzającym dane, z którymi współpracuje spółka Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie oraz innym podmiotom takim jak organy administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, administracji skarbowej i innym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
 9. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij